Etusivu Bio Levyt Proggikset Viestit

Toimitusehdot

Toimitus/kauppa tapahtuu seuraavissa vaiheissa: tilaus -> tilausvahvistus -> maksu -> toimitus

Toimitettava tuote
on musiikkia sisältävä CD-levy tai levyt, tilauksenne mukaan.
Maksun jälkeen CD:n sisältämän musiikin omistus ja käyttöoikeus on asiakkaalla yksityiskäyttöön, Teosto Oyn, Gramexin ja Kopioston sääntöjen puitteissa. Laiton kopiointi, jälleenmyynti ja teosten julkinen esittäminen on suojattu lailla ja on erillisen korvauksen alaista.

Toimittaja on Arto Vilkko Consulting YTJ. Y-tunnus: 17703175YTJ, ALVrek:
Yhteystiedot: arto(@)vilkko.net, osoite: Särkiniementie 11 D 80YTJ 00210 HELSINKI .
puhelin: 050 330 9792

Asiakkaalla on oikeus saada etämyyntikaupasta vahvistus. Vahvistus lähetetään e-mailina ja on tietokoneelle tallennettavassa muodossa. Vahvistuksessa on tieto kaupan keskeisistä sopimusehdoista. (Kuluttajavirasto)

Hinta Tuotteen kokonaishinta eli myyntihinta on tilauslomakkeella selkeästi esillä. Hinta sisältää ALV:n, sekä toimituskulut kirjepostina. Toimitus/tilaus edellyttää riittävät ja oikeat yhteystiedot.

Maksu tuotteesta suoritetaan etukäteen toimittajan, tilausvahvistuksessa ilmoittamalla tavalla. Tuote lähetetään vasta kun maksutieto on saapunut toimittajalle.

Toimitusaika on 3 vrk tai enintään 7 vrk maksun saapumisesta. Jos kauppias viivästyy sovitusta toimitusajasta, voit perua kaupan vetoamalla etämyynnin peruutusoikeuteen. Jos tarkkaa toimitusajankohtaa ei ole sovittu, tuote on saatava viimeistään 30 päivän kuluttua tilauksesta.
Sähköisen tiedoston toimitusaika voi olla huomattavasti nopeampi.

Viivästys. Jos perut kaupan viivästymisen vuoksi, myyjän on palautettava maksamasi kauppasumma 30 päivän kuluessa peruutusilmoituksestasi. Jos myyjä ei palauta kauppasummaa 30 päivän kuluessa peruutusilmoituksestasi, voit vaatia kauppasumman lisäksi viivästyskorkoa.
Jos tuote on saatavissa ja haluat viivästyksestä huolimatta saada sen, anna kohtuullinen lisäaika tuotteen toimittamista varten. Voit vaatia myös vahingonkorvausta kustannuksista, joita tuotteen viivästyminen on aiheuttanut. Myyjä ei ole kuitenkaan vastuussa vahingosta, jonka on aiheuttanut ylivoimainen este tai muu ennalta-arvaamaton syy, esim. lakko.
Jos tilattua tuotetta ei ole enää saatavilla ja haluat perua kaupan, yrityksen on palautettava maksamasi rahat 30 päivän kuluessa tilauksesta. Myyjällä on oikeus toimittaa korvaava tuote vain silloin, kun asiasta on maininta toimitusehdoissa. Korvaavan tuotteen pitää aidosti vastata tilattua tuotetta käyttötarkoitukseltaan, laadultaan ja hinnaltaan. (Kuluttajavirasto)

Tavaroiden peruuttamisoikeus ei koske avattuja cd/dvd-levyjä (muovikääreen tulee olla ehjä ja avaamaton). Kaupan voi perua 14 vrk:n aikana ostotapahtmasta.

Tarjousehdot tuodaan selkeästi esille tarjouksen yhteydessä: tarjouksen voimassaoloaika sekä muut ehdot ja rajoitukset. Alennusmyynti kestää yhtäjaksoisesti korkeintaan kaksi kuukautta.

Ikärajat. Pääsääntöisesti vain täysi-ikäiset voivat tehdä etäostoksia. Tämän Kuluttajaviraston antaman ohjeen mukaan, kun markkinointi kohdistuu alaikäiseen eli alle 18- vuotiaaseen, on kaupan suorittamiseksi alaikäisellä oltava jomman kumman vanhemman suostumus. Käytännössä tämä tapahtuu siten, että jompi kumpi vanhemmista tai lapsen holhooja, suorittaa tilauksen.
Huoltajalla on mahdollisuus purkaa alaikäisen tekemä kauppa.

Tietosuoja. Kaupan yhteydessä kerättävä henkilötieto on tietosuojalain alaista ja se säilytetään myyjän asikasrekisterissä. Mikäli tietoja ei saa käyttää myöhempään markkinointiin (tarjoukset yms.) asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttö.
Asiakastietoja ei myydä tai välitetä kolmannelle osapuolelle.

 


Lisätietoja verkkokaupankäyntiä koskevista säädöksistä löytyy mm. osoitteista:
http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/kuluttajalle/etamyynti/ http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/other_policies/l24204_fi.htm

PALAA EDELLISELLE SIVULLE